תיקון מרססים מכניים

מרסס מכני בנוי מבית המרסס, דיסק לכיוון לחץ, קפיץ, כפתור, מרסס (מחט ותושבת) ואום. אופן פתיחת המרסס מושפע מאופן חוזק הקפיץ, לכן יש אפשרות לכוון את חוזק הקפיץ על ידי בורג ודיסקיות. תפקיד המרסס הוא ליצור תרסיס ערפילי מהסולר המוזרק למנוע, מכיוון שקצה המרסס נמצא בתוך תא השריפה במנוע הוא חשוף לטמפרטורות גבוהות.

במהלך שיפוץ של מרססים מכנים, מפרקים את המרסס עד לאחרון החלקים. אופן הטיפול והשיפוץ הינו מורכב ביותר הכולל שימוש במיקרוסקופ לאיתור שריטות קטנות אשר עשויות להשפיע במיוחד על טיב המרסס. במהלך כל שיפוץ מוחלפים המחט והתושבת בציוד חדש. תפקוד המרסס משפיע על עשן, תצרוכת דלק והכוח של המנוע ועל כן יש צורך בבדיקה וטיפול של המרססים ושמירה על תקינותם.

שיפוץ המרססים בדיזל דרומית מבוצע על ידי צוות עובדים מוסמך אשר יבטיח את איכות הטיפול הטוב ביותר למרססים. בכדי להבטיח בטיחות מרבית, מומלץ לבדוק את תקינות המרססים כל 100,000 ק"מ.

למרססים יש מספר שמות: מתזים, מזרקים, ואינג'קטורים.