תהליך הכיול והקידוד של המרססים הינו חשוב מאוד בתהליך השיפוץ. דיוק מהווה גורם מכריע בתפקוד המנוע הן מבחינת הכוח והן מבחינת צריכת הדלק, עבודה חלקה ורציפה.

חברת דיזל דרומית מכיילת את המרססים בצורה מקצועית בהתאם לדרישות ולתקנים הבינלאומיים. לאחר ביצוע כיול וקידוד של המרססים בדיזל דרומית הינו מקביל באיכותו למרססים חדשים.

בסיומו של התהליך מתקן הבדיקה מפיק קוד למרסס. הקוד שמודפס מודבק על גבי המרסס, המוסך שמתקין את המרסס ברכב צריך לעדכן את המחשב ניהול מנוע באמצעות סורק התקלות בקוד החדש.