מערכת מעקב אחר פעילות מפיצי המוצרים של מפעל הפיס כולל מנגנון להתחשבנות.