מערכת ארכיון – ניהול ומעקב אחר הפקדות ארגזי מסמכים מקוריים בארכיב חיצוני + מעקב הזמנת מסמכים מקוריים מהארכיב עד להחזרתם.