מערכת מעקב אחר דרישות עיקולים. בדיקת נכסים ורישום עיקול בבסיסי הנתונים השונים של החברה כולל: פוליסות ביטוח חיים, תשלומים לספקים, תביעות וכו'.